RUM!KLANG?

Hvorfor RUM!KLANG?Hvorfor arbejde skabende?


At arbejde skabende åbner op for den musik, der findes inden i os selv. Det at komponere og skabe nyt, med det vi kan musikalsk, åbner for en dybere forståelse af musikken og en bevidstgørelse omkring det personlige musikalske udtryk indenfor og på tværs af alle musikalske genrer.


At skabe vores egen musik er et fantastisk afsæt for det at kunne spille og synge. Vi bliver opmærksomme på alle elementerne i musikken og sammenspillet, og vi er fremover bedre i stand til at træffe vores egne valg. Vi skal alle sammen øve os, for at blive dygtige til det, vi laver, men når vi opfinder vores egen musik, alene eller sammen med andre, bliver vi ekstra dygtige til det, vi øver os på.Talent-begreb


RUM!KLANG Sommercamp har udspring i et talentudviklingsprojekt og er delvis blevet finansieret gennem midler til talentudvikling. Derfor har vi også forholdt os til begrebet talent som dem, der ikke kan lade musikken være. På Sommercampen oplever vi imidlertid ofte børn og unge, der finder sig selv musikalsk i løbet af campen, og derved pludselig bliver til en af dem, der ikke kan lade musikken være. RUM!KLANG skaber talent fremfor at udvælge talent.Kønsfordeling


I alle år har vi haft en lige kønsfordeling på sommercampen, sandsynligvis fordi den skabende dimension taler lige meget til begge køn.